கவலையின் உச்சத்தில்....

 

கவலையின் உச்சத்தில்

 ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ள

 - ஒரு கதை-

Motivational Story Tamil.

நஷ்டங்களை சந்திக்கும்போது "நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே" என்று மனம் ஏற்கும். ஆனால் அவமானங்களை சந்திக்கும்போது அப்படி எளிதாக கடக்க முடிவதில்லை. நன்றி தோழி...

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News