இன்பமாய் வாழ முடியும்!

 

துயரங்களின் மத்தியிலும் 

மனிதர்களால்

 இன்பமாய் வாழ முடியும்! 

--S.Ramakrishnan--

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News