வலிகளை ..

வலிகளை 
தாங்கிக்கொண்டால்

 சிலையாவாய்!

 Parveen Sultana 

Motivational Speech 

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News