144 தடை உத்தரவு : எது இயங்கும் ? எது இயங்காது?

144 தடை உத்தரவு : 
எது இயங்கும் ? எது இயங்காது? 
தந்தி டிவி தரும் விளக்கம்.

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.