வேண்டாம். வேண்டாம்..... வேண்டவே வேண்டாம்

வேண்டாம். வேண்டாம்..... வேண்டவே வேண்டாம். 
 இது ஒரு  விழிப்புணர்வு பாடல்

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.