பொன்மாலை பொழுது.....- கவிஞர்.வைரமுத்துபொன்மாலை பொழுது.....

- கவிஞர்.வைரமுத்து.

"பொன்மாலைப் பொழுது....." என்று தான் எழுதிய பாடல் எவ்வாறு உருவானது? என்பதை விளக்குகிறார் கவிஞர் வைரமுத்து.

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News