மீன்கள் கற்றுத்தரும் பாடம்

மீன்கள் கற்றுத்தரும் பாடம்.


வாழ்க்கை பாடத்தை யாரிடமிருந்தும் 
நாம் கற்றுக் கொள்ளலாம். 
மீன்கள் நமக்குபாடம் புகட்டுகின்றன கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.