உங்கள் தொழிலில் நீங்கள் வெற்றி பெற ...உங்கள் தொழிலில்
 நீங்கள்  வெற்றி பெற ...
முனைவர் சே. சகாய ஷாஜன்
[முனைவர் சே. சகாய ஷாஜன் இயற்பியல் பேராசிரியராக 31 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகிறார். பாடநூல்கள், ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் பலவற்றை எழுதியுள்ளார்.  Aerogel gad பயன்படுத்தி Dye Solar Cell தயாரிக்கும் ஆராய்ச்சியில் உலகளவில் ஈடுப்பட்ட குறிப்பிட்ட சிலரில் இவரும் ஒருவர். இவரது ஆராய்ச்சிக்கு மத்திய அரசு நிதி வழங்கியுள்ளது. ஜப்பான், மலேசியா பல்கலைகழகங்களில் இவர் ஆய்வுகட்டுரைகள் சமர்பித்துள்ளார்.] 


உங்கள் தொழிலில் நீங்கள்  வெற்றி
 பெற என்னென்ன அளவுருக்கள் உங்களிடம் இருக்க வேண்டும் ?
(The key to a successful career)


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News