இந்த ஒரே ஒரு கருத்து புரிந்துவிட்டால், ....நம் காலடியில் உலகம்...

 

இந்த ஒரே ஒரு கருத்து புரிந்துவிட்டால்........., 
நம் காலடியில் ...உலகம்...

கருத்துகள் இல்லை

Blogger இயக்குவது.