உண்மையான மெய்ப்பொருளை உலகுக்கு உணர்த்திய மெய்ப்பொருள் நாயனார் !

 

உண்மையான மெய்ப்பொருளை 

உலகுக்கு உணர்த்திய 

மெய்ப்பொருள் நாயனார் !

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News