உயர் அல்லது குறை ரத்த அழுத்தம் என்றால் என்ன?

 

உயர் அல்லது குறை 
ரத்த அழுத்தம் என்றால் என்ன? 

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News