விமர்சனங்களை எதிர்கொள்வோம்.

 விமர்சனங்களை எதிர்கொள்வோம்.

விமர்சனங்களை எதிர்கொள்வது எப்படி?அவற்றை நிராகரிக்க வேண்டுமா?விமர்சனங்களால் மனம் தளர்ந்துவிட வேண்டுமா? என்பது குறித்து விளக்குகிறார் பிரம்மாகுமாரி சகோதரி ரஞ்சனி அவர்கள்


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News