தமிழ்நாடு காவல்துறையில் வேலைக்கு சேர விரும்புபவர்களுக்கு....

 
தமிழ்நாடு காவல்துறையில் வேலைக்கு சேர விரும்புபவர்களுக்கு....

தமிழ்நாடு காவல்துறையில் வேலைக்கு சேர விரும்புபவர்கள் என்னென்ன பதவிக்கு  என்னென்ன கல்வித்தகுதி?

ஒரு காவல்துறை அதிகாரியை பார்த்தவுடன் அவரின் பதவியை எப்படி தெரிந்து கொள்வது?


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News