தமிழ்நாட்டில் 250 ஆண்டுகள் பழமையான வீடு.

 தமிழ்நாட்டில் 250 ஆண்டுகள் பழமையான வீடு.


இந்த வீடு தமிழ்நாட்டில் எங்கு உள்ளது?

இதனை எப்படி பராமரிக்கிறார்கள் ?

இங்கு வந்து தங்கி சென்ற பிரபலங்கள் யார்?

                      - போன்ற அத்தனை விவரங்களையும் தொகுத்து வழங்குகிறார் இளைஞர் கருணா.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News