"தலைவன் பாதையை தேடுபவன் அல்ல ! உருவாக்குபவன்"--தமிழருவி மணியன்

 

"தலைவன் 

பாதையை தேடுபவன் அல்ல ! 

உருவாக்குபவன்"

--தமிழருவி மணியன்--


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News