ஹனுமன் கதாபாத்திர படைப்பு

 

ஹனுமன் கதாபாத்திர படைப்பு


குரங்கென்று அதன் வாலில்

தீ வைத்தானே

அது கொளுத்தியது அவன் வாழ்ந்த

தீவைத்தானே ( தீவு இலங்கை)

(வாலி)

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News