வாழ்வின்4 நிலைகள்

 வாழ்வின் 4 நிலைகள்.

"எட்டு எட்டா மனுஷ வாழ்வ பிரிச்சுக்கோ" like wise, Mark Manson's perspective of life is very similar to this. There are four different and unique stages in our life. A very relatable article, which will open up a different perspective towards life.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News