நீ யாரேன்று நீ மட்டும்தான் முடிவெடுக்க வேண்டும்

 

நீ யாரேன்று 

நீ மட்டும்தான் 

முடிவெடுக்க வேண்டும்.

அருமையான பதிவு...  

ஒரு சிறந்த இடைவிடாத பேச்சு..

 நல்ல ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News