ஶ்ரீமுத்துவேல் சுவாமி அற்புதங்கள்

 

ஶ்ரீமுத்துவேல் சுவாமி அற்புதங்கள்.

மனதை பரிசுத்தமாக்கு ஶ்ரீமுத்துவேல் சுவாமி அற்புதங்கள் - ஶ்ரீசிவயோக பிரம்ம ஞான சபை சேர்வைக்காரன்பட்டி -ஏழாயிரம்பண்ணை அருகே சேர்வைக்காரன்பட்டி -ஶ்ரீஞான செல்வி ஜீவசமாதி-  ஶ்ரீராக்காச்சியம்மன் கோவில். 

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News