"இதுவும் கடந்து போகும்"--- பிரபல எழுத்தாளர் ,கல்வியாளர் பேராசிரியர். முகமது அப்துல் காதர்

 

"இதுவும் கடந்து போகும்" 
பிரபல எழுத்தாளர் ,கல்வியாளர்

பேராசிரியர் முகமது அப்துல் காதர்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News