"தூக்குச் சட்டியில் கூழ் நிரப்பி என் பசியை போக்கிக் கொண்டேன் "--தொழிலதிபர்"வைக்கிங்" திரு .ஏ.சி .ஈஸ்வரன்

"தூக்குச் சட்டியில் கூழ் நிரப்பி 
என் பசியை போக்கிக் கொண்டேன் "
--வைக்கிங் ஆனந்த் பனியன் நிறுவனர்
 தொழிலதிபர்திரு .ஏ.சி .ஈஸ்வரன்--

 "மூன்று மாதமாக எனக்கு சம்பளமே தரவில்லை .தூக்குச் சட்டியில் கூழ் நிரப்பி என் பசியை போக்கிக் கொண்டேன் "--தனது கடந்து வந்த பாதையை திரும்பிப் பார்க்கிறார் புகழ்மிக்க வைக்கிங் ஆனந்த் பனியன் நிறுவனர் திரு .ஏ.சி .ஈஸ்வரன் அவர்கள்

நன்றி: PUNNIYAM INFOTAINMENTயூட்யூப் சேனல்


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News