இப்படி வேலை செய்யுங்க

 

இப்படி வேலை செய்யுங்க 


எதிர்காலத்தை நினைத்துதான் 

அனைவரின் வாழ்க்கையும்

 ஓடி கொண்டு இருக்கிறது..

.. அருமையான பதிவு....


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News