தமிழ்ப்புத்தாண்டு பட்டிமன்றம்

 சித்திரை தமிழ்ப்புத்தாண்டு பட்டிமன்றம்


தலைப்பு : தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா? வரும்?

நடுவர் : சண்முக ஞான சம்பந்தன்.'

ஜோதிட திலகம் கரு.வீர குமார்.
திருமதி . சத்யா மோகன்
வாசியோகி மா. இளங்கோ
திருமதி ஞான. சண்முகா தேவி.

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News