டெல்லியில பட்டிமன்றம் பேச

 

"டெல்லியில 

பட்டிமன்றம் பேசப்போயி 

நான் பட்டபாடு இருக்கே...."

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News