மகிழ்ச்சியாக வாழ...

 

மகிழ்ச்சியாக வாழ...

 மனநிலையை மாற்றுங்கள்


அடுத்தவர்களின் வார்த்தைகளுக்கு நம்மை மாற்றிக் கொள்ளாமல் இருந்தாலே சந்தோசமா வாழலாம்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News