பாம்பன் பாலத்தை கடந்ததால்....

 குருவியாக 

பாம்பன் பாலத்தை கடந்ததால், 

இன்று 

பலநூறு கோடிகளுக்கு அதிபதியான

Tiruchendur VKT பாலன் .


VKT Balan and his Madura Travels are of National importance. His Success was not a common path, but a never ever chances and dream to happen in this world. His Innocence and Honesty took him to the genie of his life that gave him the best opportunity to establish a great Travel empire. He is here with us to narrate his Life. 


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News