நாம் எங்கே இருக்கப்போகிறோம்?

 

70+க்குப் பிறகு

 நாம் எங்கே, 

எப்படி இருக்கப்போகிறோம்?


One basic thing I learned as Senior Citizen is: Don’t give advice to anybody including your children, friends children or even to any known person becoz there is no takers.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News