நெருக்கடி எந்த நிலைக்கும் தள்ளும்

 "நெருக்கடி  

ஒரு மனிதனை

 எந்த நிலைக்கும் தள்ளும்" 

எஸ். ராமகிருஷ்ணன் பேச்சு

பேச்சரங்கம்

புதுமைப்பித்தனின் 

"மனித யந்திரம் கதை" 


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News