பன்னிரு திருமுறைகள்பாடல்கள்

 

பன்னிரு திருமுறைகள்

 - பாகம் -1 -


சிவன் பாடல்கள்

 பாடியவர் : பழனி  க வெங்கடேசன் 

 வீடியோ : கதிரவன் கிருஷ்ணன் 

 விஜய் மியூசிக்கல்ஸ்


பாடல்கள் :

நால்வர் துதி | பூழியர்கோன், பிடியதன்

முதல் திருமுறை : 

உண்ணாமுலை, சிறையாரும், மேய்த்தாறு சுவையும்


இரண்டாம் திருமுறை : 

கள்ளார்ந்த, மந்திரமாவது, தனம் வரும்


மூன்றாம் திருமுறை :

 இயல் இசை, வீடலால, மங்கையற்கரசி, கல்லூர்ப் பெருமணம்


நான்காம் திருமுறை : 

சிவனெனுநாமம், மாதர்ப் பிறை, தலையே நீ


ஐந்தாம் திருமுறை : 

மாசில் வீணையும், நன்று நாதோறும்


ஆறாம் திருமுறை :

 பேராயிரம் பரவி, வேற்றாகி விண்ணாகிPost a Comment

புதியது பழையவை

Sports News