ஊடக காட்சிகள் புகைப்படங்கள் (Radio Programme)

ஊடக காட்சிகள் புகைப்படங்கள்

1.சென்னையில், மக்கள் தொலைக்காட்சி சார்பில் நடைபெற்ற பேச்சுப்போட்டியில் நடுவராக.2.சிவந்தி சமுதாய வானொலி திறமைத் திருவிழாவில்3.சிவந்தி சமுதாய வானொலி சார்பில் நடைபெற்ற பெண்கள் நலம்சார்ந்த கருத்தரங்கில்


4.சிவந்தி சமுதாய வானொலி சார்பில் நடைபெற்ற தொழில்முனைவோர் கருத்தரங்கு தொழிலதிபர் வி.கே.டி.பாலன் அவர்களுடன் நெல்லை கவிநேசன்.


5.சிவந்தி சமுதாய வானொலி சார்பில் நடைபெற்ற இலவச வானொலி நிகழ்ச்சி தயாரிப்பு பயிற்சி முகாமில் நெல்லை கவிநேசன்.
 6.சிவந்தி சமுதாய வானொலி சார்பில் நடைபெற்ற விவாத மேடையில் நெல்லை கவிநேசன்.
 7.ஹலோ எஃப்எம் சார்பில் நடைபெற்ற சிங்கார சிங்கர்ஸ் நிகழ்ச்சியில் நெல்லை கவிநேசன்.
 8.சிவந்தி சிங்கர்ஸ் நிகழ்ச்சியில் நெல்லை கவிநேசன்.


 

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News