கஜலெட்சுமி திருக்கோலத்தில் அருள்மிகு முத்தாரம்மன்

லெட்சுமி திருக்கோலத்தில் அருள்மிகு முத்தாரம்மன் 
குலசை தசரா திருவிழா 8ஆம் நாளில் (06.10.2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை) அருள்மிகு முத்தாரம்மன் கலெட்சுமி திருக்கோலத்தில் எழுந்தருளினார். 

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News