நெல்லையில் நடந்த புத்தகக் கண்காட்சிநெல்லையில் நடந்த புத்தகக் கண்காட்சி


                               நெல்லையில் நடந்த புத்தகக் கண்காட்சியில்                                          நெல்லை   கவிநேசன் எழுதிய" எஸ்எஸ்சி தேர்வில் எளிதில் வெற்றி பெறலாம்   
"    என்ற புத்தகத்தை திறனாய்வு செய்தார், ஆதித்தனார் கல்லூரியில் பேராசிரியர் தமிழ்த்துறைத் தலைவர் டாக்டர் கதிரேசன் அவர்கள்


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News