வாழ நினைத்தால் வாழலாம்...... வழியா இல்லை பூமியில்.வாழ நினைத்தால் வாழலாம்...... 
வழியா இல்லை .........பூமியில்.

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News