காதலில் ஒரு குழப்பம் ----குறும்படம்


"காதலில் ஒரு குழப்பம் "
(குறும்படம்)

உயிருக்கு உயிராய் காதலித்த பெண்ணை 
வெறுப்பதற்கு காரணம் என்ன? யார் செய்த குழப்பம் ?
-குறும்படம் தெளிவாய் விளக்குகிறது

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News