.இசையால் உடனடியாக இறைவன் அருள் பெற்ற ஆனாய நாயனார் !

 

இசையால் உடனடியாக 

இறைவன் அருள் பெற்ற 

ஆனாய நாயனார் !


இசைக்கு மயங்காத உயிர்களே இல்லை என்றால் அது மிகையாகாது அந்த வகையில் ஆனாய நாயனார் புல்லாங்குழல் வழியாக நமசிவாய மந்திரத்தை இசைத்து இறைவன் அன்பினால் முக்தி அடைந்தார்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News