பணம் பேச ஆரம்பித்தால்.......

 

பணம் பேச ஆரம்பித்தால்.......

பணம் பேச ஆரம்பித்தால் உலகின் 

அத்தனை மொழிகளும் மௌனமாகிவிடும்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News