முந்திரிப்பருப்பை சுவைமிக்க உணவாக மாற்றித் தரும் இயந்திரம்

 

முந்திரிப்பருப்பை

 சுவைமிக்க உணவாக 

மாற்றித் தரும் இயந்திரம்

(Fully Automatic Cashew Processing Plant)


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News