உங்கள் வீட்டில் எத்தனை யூனிட்டு மின்சாரம் செலவாகி இருக்கிறது ?

 உங்கள் வீட்டில் 
எத்தனை யூனிட்டு மின்சாரம் செலவாகி இருக்கிறது ?உங்கள் வீட்டில்  எத்தனை யூனிட்டு மின்சாரம் செலவாகி இருக்கிறது ?என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள இந்த இணையதளம் உங்களுக்கு மிகவும் உதவியாக அமையும்.
EBக்கு கட்ட வேண்டிய ரூபாய் எவ்வளவு என தெரிந்துகொள்ளலாம் 

இணையதள முகவரி  : biogem.org/tool/TNEB

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News