பல்ஸ் ஆக்சி மீட்டர் ஏன் தேவை?

 

பல்ஸ் ஆக்சி மீட்டர் ஏன் தேவை?

COVID 19 AND PULSE OXIMETER

பல்ஸ் ஆக்சி மீட்டர் என்றால் என்ன ? 

இதனை எங்கெல்லாம் பயன்படுத்துவது ?

எப்படி பயன்படுத்துவார்கள்?
-போன்ற அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விடை அளிக்கிறது இந்த வீடியோ தொகுப்பு.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News