"மண்ணின் மீது மனிதனுக்கு ஆசை. மனிதன் மீது மண்ணுக்கு ஆசை" --கவிஞர் வைரமுத்து-

 "மண்ணின் மீது மனிதனுக்கு ஆசை. 

மனிதன் மீது மண்ணுக்கு ஆசை" 

--கவிஞர் வைரமுத்து-


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News