வெற்றிக்கு முதல்படி எது? ---- டாக்டர்,ஜிதேந்திரா---

 வெற்றிக்கு முதல்படி எது?

---- டாக்டர்,ஜிதேந்திரா---


வெற்றிக்கு முதல் படியாக "சரியான திட்டமிடல் "அமைகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில்வெற்றி நிச்சயம்


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News