கப்பலோட்டிய தமிழன் வ. உ. சிதம்பரனார் - தமிழருவி மணியன்

 

கப்பலோட்டிய தமிழன் 

வ. உ. சிதம்பரனார்

- தமிழருவி மணியன்-

ஆங்கிலேயரை அதிரவைத்த வ.உ.சி. போன்ற சுதந்திரப்போராட்ட மாமனிதர்களை என்றென்றும் நாம் என்றென்றும் மறக்க கூடாது. அவர்கள் இல்லையெனில் நாம் இன்று சுதந்திரகாற்றை சுவாசிக்க முடியாது.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News