செம்மொழியான தமிழ் மொழி ---இனிய பாடல்--.

 

செம்மொழியான தமிழ் மொழி
---இனிய பாடல்--.

2010ஆம் ஆண்டு கோயம்புத்தூரில் நடைபெற்ற உலகத் தமிழ் மாநாட்டில் மாநாட்டின் சிறப்பினை வெளிப்படுத்தும் இனிய பாடல்


This is the theme song for the World Classical Tamil Conference to be held in Coimbatore in June 2010, encapsulating the contributions of Tamil culture and literature down the ages.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News