பசித்தவனுக்கு மீன் உணவளிப்பதைவிட ...

 

அதிகாலைச் சிந்தனை

-புலவர் ராமலிங்கம்-

பசித்தவனுக்கு

 மீன் உணவளிப்பதைவிட 

மீன் பிடிக்கக் கற்றுக்கொடுக்கலாம்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News