"குடிகெடுக்கும் குடியை விடு தம்பி..." -- சிந்தனையை தூண்டும் பாடல்

   

"குடிகெடுக்கும் 
குடியை விடு தம்பி..."
-- சிந்தனையை தூண்டும் பாடல்


சித்தன் ஜெயமூர்த்தி அவர்களை பாராட்ட வார்த்தைகள் இல்லை...... கோடான கோடி தாய்மார்களுக்கும், குடியால் இறந்த குடி மகன்களுக்கும் இந்த பாடல் சமர்ப்பணம்....


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News