மன அழுத்தம்-- மாற்றுவது எப்படி?--அருட் தந்தை அந்தோணி அவர்கள்

 

மன அழுத்தம்-- மாற்றுவது எப்படி?--அருட் தந்தை அந்தோணி அவர்கள்


உங்கள் கருத்துக்கள் மிகவும் அருமையாக இருந்தது. மன அழுத்தத்தை விளக்குவதற்கு நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட விவிலிய கருத்துக்களும் , இலக்கிய கருத்துக்களும் மிகவும் அருமை.

Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News