அருண் ஐஸ் கிரீம் வளர்ந்தது எப்படி?-- திரு. சந்திரமோகன்

 

அருண் ஐஸ் கிரீம் 
வளர்ந்தது எப்படி?-- 
திரு. சந்திரமோகன்

பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வது எப்படி ?ரகசியத்தை விளக்குகிறார் திரு. சந்திரமோகன்


Mr. R G Chandramogan, Chairman & MD, Hatsun Agro Product Ltd shared at ICTACT Youth Leadership Summit, the nostalgic moments, when as a student he began experimenting with identifying his potential. Further, he stated that facing the problems boldly at early ages of life, gets one out of being vulnerable in making decisions in the future stages.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News