சினிமா பாடல்கள் வழங்கும் வாழ்க்கை முறைகள்

 

சினிமா பாடல்கள் 
வழங்கும் 
வாழ்க்கை முறைகள்--

"சினிமா பாடல்கள் எந்த அளவுக்கு மக்களின் மனதை மாற்றி சிறந்த வாழ்க்கையில் அமைக்க உதவுகிறது" என்பதை மிக விளக்கமாக தொகுத்து வழங்குகிறார்கள், மதுரை புலவர் டாக்டர் சங்கரலிங்கம் மற்றும் வாசி யோகி .இளங்கோ


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News