தேர்வு எழுதும் பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு.... கணினி அறிவியல் பாடம்-1

 
தேர்வு எழுதும் 

பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு....  

கணினி அறிவியல் பாடம்-1

இப்பாடத் தொகுப்பில் அலகு பன்னிரண்டு பகுதியில் உள்ள "வினவல் அமைப்பு மொழி" என்ற தலைப்பினைப் பற்றி ஆசிரியர் விளக்குகிறார்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News