தேர்வு எழுதும் பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு.... வணிகவியல் பாடம்-1

 

தேர்வு எழுதும் 

பிளஸ் 2 மாணவர்களுக்கு....  வணிகவியல் பாடம்-1

இப்பாடத் தொகுப்பில் அலகு ஆறு பகுதியில் உள்ள "குறைதீர்ப்பு செயல்முறை" என்ற தலைப்பினைப் பற்றி ஆசிரியர் விளக்குகிறார்.


Post a Comment

புதியது பழையவை

Sports News